Privacy Statement Berlin Books

Privacyverklaring Berlin Books
Berlin Books, gevestigd te Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Berlin Books verwerkt:

Berlin Books verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Berlin Books (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Berlin Books verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

De manier waarop Berlin Books gegevens verzameld:

Berlin Books verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten, het aanmelden voor een cursus of iets dergelijks of via het achterlaten van berichten in het gastenboek en email. Berlin Books verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of een overeenkomst die je met Berlin Books hebt gesloten.

Met welk doel Berlin Books de persoonsgegevens verwerkt:

Berlin Books verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te verzenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang Berlin Books persoonsgegevens bewaard:

Berlin Books bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ze hanteert de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Berlin Books verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Berlin Books een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Berlin Books blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Berlin Books gebruikt:

Berlin Books gebruikt geen technische, functionele of tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Berlin Books;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Berlin Books een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Berlin Books van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@berlinbooks.eu. Berlin Books reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe Berlin Books persoonsgegevens beveiligt:

Berlin Books neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@berlinbooks.eu.

 

Cookie Statement Berlin Books

Cookies

Berlin Books gebruikt geen Cookies. Een Cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen als je een Website bezoekt. Met Cookies kan de Website je herkennen wanneer je deze weer bezoekt.

Wijzigingen aan deze Cookie statement

Berlin Books kan deze Cookie statement zo nu en dan bijwerken. Als Berlin Books een grote verandering aanbrengt in deze Cookie statement, zal ze dit op haar Website vermelden en stuurt Berlin Books je een e-mail.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je een mail sturen naar info@berlinbooks.eu.