Stap 2: Uitgeven

Wil je jouw boek uitsluitend zelf verkopen in je eigen netwerk?
Ga dan meteen naar stap 3!

Wil je dat jouw boek verkrijgbaar is bij de boekhandel en op internetsites zoals bol.com? Vul dan jouw gegevens in op jouw uitgeefcontract. Voor 25 euro exclusief btw per maand, zorgen wij dat jouw boek verkrijgbaar is bij alle 2500 boekhandels in Nederland en Vlaanderen.

Door het invullen, ondertekenen en opsturen (in tweevoud) van de onderstaande overeenkomst, wordt jouw boek door Berlin Books uitgegeven. Deze overeenkomst is eenvoudig jaarlijks opzegbaar.

En… de rechten van jouw boek blijven te allen tijde van jou!

Vul hier je overeenkomst in.

Welkom bij Berlin Books!

 • Een imprint van London Books, KVK 27342808

  PRINS HENDRIKSTRAAT 28 – 2411 CT BODEGRAVEN – TEL. 0172-610526

  AUTEURSOVEREENKOMST

  tussen Berlin Books en

 • Gegevens auteur

 • Gegevens boek

 • (NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een verplichte driecijferige code die het onderwerp van een boek weergeeft. Kijk op: www.boek.nl/nur en kies de NUR-code die het beste bij jouw boek past).
 • wordt het volgende overeengekomen:

  1. De auteur geeft zijn/haar boek uit onder de naam van uitgever Berlin Books en krijgt het recht om het logo en de naam van Berlin Books hiervoor te gebruiken in de uitgave.
  2. De auteur behoudt alle auteursrechten op bovengenoemd boek. Berlin Books treedt op als facilitair bedrijf, gedurende de periode van deze overeenkomst, maar heeft geen rechten op het boek, anders dan in deze overeenkomst afgesproken.
  3. De auteur verklaart volledige en vrije beschikking over het werk te hebben. De auteur verklaart het volledige auteursrecht op het werk te bezitten en op de afbeeldingen voor cover, achterflap en binnenwerk. De auteur verklaart dat Berlin Books gevrijwaard is van claims of vorderingen van derden aangaande inhoud en vorm van het boek.
  4. De auteur is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het boek. Dit houdt in dat wanneer de auteur om wat voor reden dan ook inhoudelijk wordt aangeklaagd omwille van het boek, de auteur dit zelf moet oplossen en Berlin Books niet aansprakelijk is.
  5. Berlin Books levert voor dit boek een ISBN en een scancode van het ISBN, zodat de drukker deze op de achterflap kan opnemen.
  6. Gedurende de periode van 1 jaar, met ingang van eerdergenoemde verschijningsdatum, mag de auteur voor het boek gebruikmaken van de distributieservice van het Centraal Boekhuis, via Berlin Books.
  7. Dit geldt voor 25 euro ex btw per maand voor een papieren boek of e-boek, of 30 euro ex btw per maand voor een papieren én e-boek. Dit bedrag wordt vooraf voor 1 jaar gefactureerd.
  8. Tot één maand voor het verstrijken van het abonnement kan de overeenkomst worden opgezegd door auteur of de uitgever. Anders wordt de overeenkomst automatisch voor één jaar verlengd.
  9. Het boek wordt geregistreerd op onze BerlinBooks-website. Mét cover en bestellink en een doorverwijzing naar de website van de auteur, als deze er is.
  10. Om snelheid en continuïteit te garanderen, is de auteur zelf verantwoordelijk voor de levering van de boeken aan het Centraal Boekhuis. Berlin Books zal duidelijke instructies geven aan de auteur over de wijze waarop de boeken geleverd dienen te worden. De auteur kan dit ook door de drukker laten doen.
  11. Wanneer het Centraal Boekhuis nieuwe boeken nodig heeft, zal Berlin Books de auteur hiervan meteen op de hoogte brengen en zorgt de auteur voor onmiddellijke levering om ervoor te zorgen dat het boek leverbaar is. Wanneer het boek niet leverbaar is, berust de verantwoordelijkheid hiervoor bij de auteur.
  12. Tussen 1 en 15 juli ontvangt de auteur een overzicht van de verkochte boeken. In deze jaarlijkse verslaglegging staat een overzicht van de verkooppunten van het boek. Zo is te zien in welke plaats en welke boekwinkel de boeken verkocht zijn. De afrekening per boek wordt als volgt berekend:

   De verkoopprijs, minus:

   VOOR PAPIEREN BOEKEN

   1. 42 % boekhandelskorting voor elk fysiek boek in Nederland
   2. Of 35 % boekhandelskorting voor elk fysiek boek in België
   3. € 1,85 (inclusief btw) - leverkosten Centraal Boekhuis per boek, in Nederland
    Bol.com heeft andere marges en kortingen bedongen dan de standaard boekhandelskorting. De auteur verleent bol.com voor ieder boek dat onder deze overeenkomst door bol.com via het CB bij Uitgever wordt besteld een korting van 47,0% op Algemene (A-)boeken.
   4. Optioneel: € 3,17 retourkosten Centraal Boekhuis, per boek (wanneer een boekhandel het boek retour CB stuurt.)

   E-BOOKS

   1. 10% boekhandelskorting per e-book over de netto omzet, exclusief btw.
   2. € 0,31 distributie en watermerkkosten per e-book.
   3. € 0,50,- (inclusief btw) per e-book, commissie Berlin Books.

   Mocht het Centraal Boekhuis zijn tarieven aanpassen, dan brengt Berlin Books de auteur daarvan op de hoogte, en zullen deze tarieven ook in de verrekening aangepast worden. Het bedrag van dit totaaloverzicht wordt uiterlijk op 30 september uitbetaald (dit omdat CB altijd 2 maanden later uitkeert).

  13. Op de boeken die de auteur verkoopt in zijn/haar eigen netwerk, buiten het Centraal Boekhuis om, is de auteur geen commissie verschuldigd aan Berlin Books.
  14. De uitleningen van je boek via de bibliotheken wordt via auteursvereniging LIRA uitbetaald. We willen je adviseren om lid te worden van deze vereniging – dit is kosteloos. Zij sturen dan jaarlijks een overzicht van het aantal uitleningen van het boek en betalen dit ook uit. Let wel – dit zijn erg lage bedragen, maar wel meegenomen natuurlijk. Hier het aanmeldingsformulier: www.lira.nl/Aansluiten/Aansluiten
  15. De auteur respecteert bij de eigen verkoop in Nederland de vaste boekenprijs. Het is niet toegestaan om in Nederland kortingen te geven. Eventuele boetes bij het overtreden van deze wet worden aan de auteur gefactureerd.
  16. Bij het beëindigen van deze overeenkomst:
   1. De boeken die nog bij het Centraal Boekhuis liggen, worden retour gestuurd aan de auteur na betaling van de verzendkosten: € 1,26 exclusief btw per boek in Nederland, € 3,38 exclusief btw per boek in België.
   2. Berlin Books registreert bij het Centraal Boekhuis dat het boek uit de verkoop is gehaald.
   3. De auteur heeft het recht zijn boek opnieuw uit te geven onder een ander ISBN bij een andere uitgever. Of het ISBN kan worden overgeschreven op de naam van een andere bij CB aangesloten. uitgever.

  In tweevoud opgemaakt en getekend:

 • Auteur

 • Namens Berlin Books

 • te Bodegraven